Lukket eller Åpent Sinn?

Hvordan en astrofysikers uttalelse får folk til å le

 

openmind2

 

 

Lukket eller Åpent sinn? 

Hvordan en astrofysikers uttalelse får folk til å le.

Denne artikkelen inneholder informasjon som kan utfordre din etablerte sannhet om hvordan denne verden fungerer. Les derfor artikkelen med et åpent sinn og se om det harmonerer med deg. Om det ikke gjør det observer at andre har et annet syn. Det ligger mye styrke i å observere. Straks vi dømmer lar vi vårt lukkede sinn og vårt ego regjere. Et lukket sinn er som en lukket hånd. En venn av meg sa en gang at ingenting godt kommer ut av en lukket hånd. Dette gjelder også for et lukket sinn. Det er mennesker med åpne sinn som drar verden videre.

 

Denne verden vi lever i er en verden av motsetninger. Alt har sin motpol. Kaldt er for eksempel motpolen til varmt. Det er mange slike eksempler som natt og dag, lav og høy, tynn og tykk, rik og fattig, vinter og sommer, lys og mørke osv. Disse motpolene eksisterer på samme skala som ytterpunkter. Skalaen inneholder ulike grader av forskjell mellom disse motpolene. Dette er Loven om Polaritet som er en av flere Universelle lover som tar for seg den usynlige verden av energi, frekvenser og vibrasjoner.

Denne usynlige verden har blitt bekreftet av NASA som i 2001 lanserte en gigantisk Explorer prosjekt for å kartlegge all materie i Universe – den synlige verden. Desember 2012 kom konklusjonen: Kun 4,6 prosent av universet er synlig – resten, mer enn 95 prosent, er usynlig. Forskerne vet at Universet er gjennomsyret av et usynlig «felt», men det vet ikke hva det er. De kaller det mørk materie og mørk energi.

Loven om Polaritet er en av flere universelle lover som viser hvordan vi skal forholde oss til den «usynlige verden». Alt har sin motpol. For hver aksjon (handling) er det en reaksjon. Alt er bare ulike grader på samme skala. La oss illustrere dette med vann.

vann
Det motsatte av kaldt vann er varmt vann, men når blir det kalde vannet varmt? Hvor på skalaen kan man si at «nå er vannet varmt»?

Det er avhengig av hvordan vi opplever vannet. Det som er sant for en person er en halv-sannhet for en annen. Isbadere som bader året rundt, som f.eks. min kone Synnøve, har en annen oppfattelse av hva kaldt vann er enn det jeg har. Alt er derfor relativt, noe som er en annen universell lov – Loven om Relativitet. (Mer om de Universelle Lovene i boksen til høyre).

Vår persepsjon – vår oppfattelse av verden og alt den inkluderer varierer i henhold til våre verdier og vårt etablerte «sannhetsbilde». Veldig mange er raske med å dømme andre menneskers meninger og oppfattelser om de ikke harmonerer med sine egne.

Hva er grunnen til at mange dømmer andre mennesker og deres meninger? Hva får oss til å reagerer? Når man leser en sak i en avis, ser på en diskusjon på TV eller mottar nyhetsbrev fra ulike leverandører av informasjon kan det hende at noe i oss blir trigget. Noen opplever å få sterke reaksjoner og de blir virkelig trigget av det man ser og hører eller leser. Visse mennesker blir veldig opprørt, irritert og sier at de blir provosert. Hva er det som gjør at de blir så opprørt?

Svaret, tror jeg, er at vi mennesker blir irritert, opprørt, provosert og “trigget ” når noen rører ved vår etablerte sannhet, våre verdier og det vi mener er riktig og sant. Noen vil da reagere ved å dømme andre. Noen blir veldig sinte og kommer med sterke, dømmende uttalelser. Tonen kan oppleves som aggressiv. Hva er det da i dette menneske som gjør at de blir så trigget? Det kan henge sammen med vårt syn på livet og vårt sannhetsgrunnlag. Vi forsvarer våre verdier og “den etablerte sannheten” vi tror på. Det fikk jeg erfare til gangs for noen år tilbake i mitt møte med en astrofysiker.

 

mind-round

De universelle lovene

De Universelle Lovene er som reglene til et spill. Når man forstår hvordan alt handler om energi, frekvens og vibrasjon forstår man også hvor viktig det er å lytte til hjertet og intuisjonen siden dette skaper helt andre energifelt enn om man er låst i et lukket sinn og lar egoet regjere. Når man forstår lovene og begynner å ta dem i bruk endrer livet seg siden man er i harmoni med Livets Spilleregler.

 

 

 

universetslover_1024x1024

MER INFO HER

Mitt møte med en astrofysiker

I 2010 lanserte jeg min første bok Bevissthetsskiftet som tar for seg store filosofiske spørsmål som hvem vi er, hva vi gjør her, hvor vi kommer fra og hva som skjer når vi tar vårt siste åndedrag på denne planeten. I forbindelse med lanseringen deltok jeg på ulike messer rundt omkring i Norge, holdt foredrag og hadde utstilling der jeg solgte boken. Jeg deltok også på en stor messe i Lillestrøm som ga meg en opplevelse jeg har ledd mye av i ettertid, men der og da var det en ubehagelig erfaring.

En eldre, høy herremann omkring 70 år gammel kom bort til min utstilling, tok en titt på boken og spurte hva den handlet om. Boken har et bilde av Universet på forsiden som tydelig fanget hans oppmerksomhet. Jeg fortalte at boken handlet om de store filosofiske spørsmålene i livet og etter hvert kom jeg inn på temaer som energi og universet.

I boken viser jeg til en rapport av David Wilcock og NASA konsulent Richard C. Hoagland fra 2004. De vitenskapelige dataene i denne rapporten er fra en rekke svært troverdige institusjoner, inkludert NASA, og de viser at oppsiktsvekkende “klimaendringsfenomener” pågår, ikke bare her på Jorden, men i hele vårt solsystem. Rapporten viser til hvordan Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun og Pluto alle har blitt utsatt for store endringer de siste tiår.

Da jeg nevnte dette for den eldre herren gikk han fullstendig av hengslene og formelig tordnet til meg at det jeg sa var tull og tøys. “Jeg er astrofysiker”, sa han som om det var en erklæring som kvalifiserte til et slags monopol på sannheten.  Jeg fortalte at dette ikke var mine ord, og henviste til rapporten som blant annet var utarbeidet av NASA konsulent Richard C. Hoagland. «Hvem er det? Han har jeg aldri hørt om.» – tordnet han videre.

Etter litt verbal ping-pong forstod jeg at dette var et menneske som ikke var åpen for at andre faktisk kunne ha et annet syn på hvordan ting fungerer. Hans versjon «var den riktige» og han brukte sin tittel for  «å vinne diskusjonen». Jeg avsluttet derfor med en kommentar om at det er viktig å ha et åpent sinn siden ingen egentlig har den fulle og hele sannhet om hvordan ting henger sammen. Da kom han med en uttalelse som jeg har ledd mye av i ettertid. Med en brysk stemme sa han: «Ikke så åpent så hele hjernen renner ut».

Jeg har delt denne uttalelsen med mange mennesker i ettertid og det er utvilsomt en utrolig morsom replikk, men der og da var det en ubehagelig opplevelse siden denne herremannen var ekstremt sint og brydd fordi mine uttalelser tydeligvis trigget noe i ham. Ha gikk «i skyttergraven», forsvarte seg og hamret løs. Jeg opplevde ham som lukket og ikke åpen for nye ideer, forskning og måter å se verden på. I ettertid har jeg ledd av hele episoden. Det var egentlig komisk og jeg har benyttet denne erfaringen som et eksempel når jeg snakker om det å ha et åpent sinn. I mange foredrag siden den gang har astrofysikerens kommentar “om hjernen som renner ut” fått folk til å bryte ut i latter.

 

Et lukket sinn er som en lukket bok – kun et stykke tre. Kinesisk ordtak

 

Et lukket sinn kan sammenlignes med en lukket hånd.

fist

Og som en venn av meg sier hele tiden – ingenting godt kan komme ut av en lukket hånd.

Du kan ikke gi meg en lukket hånd.

hand-reach-out

 

Du kan ikke motta med en lukket hånd.

hand-motta

 

Du kan ikke strekke ut din hånd og hjelpe andre dersom den er lukket. Du kan ikke holde hender med andre og lage et samhold dersom hånden er lukket.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

En lukket hånd er en knyttet neve og det assosieres ofte med noe hardt, uforsonlige, voldelig og aggressivt.

fist

 

Straks man åpner hånden forsvinner de negative assosiasjonene og man er åpen for å gi og motta.

hand-reach-out
Det er det samme med et åpent sinn. Et åpent sinn dømmer ikke – det observerer at andre mennesker har andre meninger og er annerledes.

Å dømme er en svakhet. Å observere er en styrke.

Åpner man sitt sinn åpner man også for intuisjonen og kommunikasjon fra hjertet. Forskningsselskapet HeartMath har i mange år forsket på hjertet og de har bevist at hjertet er mye mer enn en muskel som pumper blod. Hjertet har intuitiv intelligens.

Denne videoen forklarer mer.

Les mer om hjertet og HeartMaths banebrytende forskning i boken Hva er grunnen til at noen lykkes…og andre ikke? Klikk her  

 

Bevissthetsskifet

Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hva gjør vi her? Hvor skal vi?

 

Dette er store filosofiske spørsmål mennesker har stilt seg selv til alle tider. Boken tar for seg hvert av disse spørsmålene.

Bevissthetsskiftet3D400

 

Mer info. her

Lidenskap og Tjeneste til andre

I min siste bok «Hva er grunnen til at noen lykkes…og andre ikke?  snakker jeg om viktigheten av å ha med seg hjertet med hensyn til de målene man setter seg – å være lidenskapelig opptatt av det man ønsker å oppnå. Jeg snakker også om sentrale egenskaper som går igjen hos mennesker som lykkes. En av dem er lidenskap og en annen er tjeneste til andre. De ønsker å bidra til at det de produserer av tjenester og produkter ikke kun skal tilfredsstille deres ego, men at det skal bidra til å hjelpe andre mennesker og bedre deres hverdag. De skaper for seg selv OG andre. I boken referer jeg også til sir Richard Branson og det han sier om tjeneste til andre:

Hvis noen bestemmer seg for å gjøre en reell forskjell i andre menneskers liv, og oppnår det, vil han eller hun være i stand til å betale regninger og ha en vellykket bedrift som kan startes opp.

 

SANNHET OG ÅPENT SINN

Hvem har egentlig monopol på sannheten om hvordan denne verden fungerer? Her er et par videoer jeg laget for noen år siden som handler om sannhet og det å ha et åpent sinn.

Hvem har monopol på sannheten – Del 1

 

Hvem har monopol på sannheten – Del 2

 

 

 

Sentrale egenskaper for å lykkes

Å skape fra hjertet – lidenskap – og Tjeneste til andre er to av flere sentrale egenskaper som boken Hva er grunnen til at noen lykkes og andre ikke? belyser.

Steve Jobs sa en gang dette. Ha mot til å følge ditt hjertet og din intuisjon,  noe som er helt i tråd med bokens undertittel Vær tro mot deg selv.

“En av de beste og mest oppklarende bøkene jeg har lest om å lykkes og å skape resultater.”  Ole-Arvid Liodden

“En av de beste bøkene jeg har lest! Hvis du skal lese EN bok i år, bør det være denne!” Elin Børli Jenssen

“En inspirerende og tankevekkende bok av Camillo. De siste hundre og femti sidene leste jeg sammenhengende, klarte ikke å legge fra meg boken. En bok som anbefales på det sterkeste for alle som mer opptatt av egen eller andre menneskers utvikling.” Morten Nilsen

 

lykkes-3d

 

Mer info. her