BOK

Hva er grunnen til at noen lykkes…og andre ikke?

Banebrytende bok om mekanismene som ligger til grunn for å nå sine mål – for å lykkes. Mange tror at oppskriften handler om “hardt arbeid” kombinert med litt flaks og tilfeldigheter. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det er mer dyptgående mekanismer som er årsaken til at noen lykkes og andre ikke.