Nevroplastisitet: Hvordan hjerne skaper nye nettverk dersom når vi tenker en ny tanke om igjen og om igjen.

Dobbel Spalte Åpningseksperimentet: Dette viser at den bevisste handlingen (bestemmelsen) om å observere, måle, eller fokusere på elektronet får det til å oppføre seg som materie. Når elektronet ikke blir observert, målt, fokusert på er det kun et potensiale i kvantefeltet.

Dette forsøket er blitt gjentatt utallige ganger og resultatet er det samme hver gang. Det viser oss at vårt fokus og vår bevissthet er med på å skape den virkeligheten vi opplever. Desto sterkere fokuset er desto raskere når man målet. Det blir raskere manifestert – realisert.