VI BLIR DET VI GIR ENERGI TIL 

De aller fleste har hørt uttrykket Vi skaper vår egen virkelighet. Hva ligger i dette uttrykket? Hvordan skaper vi vår egen virkelighet? Er det bare New Age tull eller er det reelt?

I mange år har jeg (Camillo) vært opptatt av disse spørsmålene og jeg har funnet informasjon fra mange ulike kilder, inkludert spennende forskning, som viser oss at vi som energi-vesener påvirker den virkeligheten vi lever i fordi ALT ER ENERGI.

einstein3

Dette oppdaget Albert Einstein og han kom opp med det som kan sies å være verdens mest berømte formel e = mc2

Energi og materie er to sider av samme sak.

Vi er energi-vesener som lever i et “hav av energi”. Alt er energi, inkludert oss mennesker, og vi kan påvirker dette “havet av energi” som vi kaller vår virkelighet med det vi tenker og føler.

seth

 

Hver tanke og følelse er en elektromagnetisk enhet noe som blant annet ble kanalisert fra Jane Roberts via boken Seth Speaks allerede i 1972.

 

 

The Heartmath Institute

Dette ble senere også belyst via forskningsselskapet HeartMath. I mer enn 25 år har de forsket på hvordan hjernen og hjertet skaper elektriske og magnetiske felt. Deres forskning viser at tanker og følelser skaper  bølger og ringvirkninger i dette “havet av energi” vi lever i.

Vår planet er elektromagnetisk. Jorden er en eneste stor energiklump. Hele planeten er full av energi og midt i i dette “energihavet” lever vi mennesker.

Vi er også elektromagnetiske. Vår biologi er elektromagnetisk og det gjør at vi også blir påvirket av det kunstige elektromagnetiske feltet vi har skapet rundt oss selv gjennom strøm og trådløse nettverk. (Du kan leser mer om dette i e-boken Jording som jeg skrev vinteren 2012. Du får gratis tilgang til denne på en av mine andre nettsider www.Earthpower.no)


Vi skaper elektromagnetiske felt

Kroppen vår har to organer som produserer kraftige elektromagnetiske felt og disse feltene kan med dagens teknologi måles opptil 9 meter utenfor kroppen.

Disse organene er hjernen og hjertet. Når du tenker en tanke sender du ut et elektromagnetisk signal og dersom du tenker den samme tanken om og om igjen vil signalet og feltet du sender ut bli enda sterkere.

Det samme gjelder hjertet og følelser. Forskningsselskapet HearthMath har vist at hjertet produserer 60 ganger kraftigere elektriske felt enn hjernen og 5000 kraftigere magnetiske felt enn hjernen.

Når du legger sterke følelser (lidenskap) i det du gjør vil dette sende ut et veldig sterkt signal. Mye sterkere enn om du kun tenker en tanke uten å involvere dine følelser.

Det du  tenker og føler til enhver tid er det du sender ut som et eget spesifikt elektromagnetisk signal i eteren.

Med andre ord, du setter vi opp en vibrasjon med det du tenker og føler via Loven om Vibrasjon som igjen gjør at det vi vibrerer ut kommer tilbake via Loven om Tiltrekning. Disse lovene er like reelle som Loven om Gravitasjon og andre fysiske lover.

VI BLIR DET VI TENKER PÅ

Det er flere mennesker opp gjennom historien som har forstått at det vi tenker på er det vi blir.

Marcus Aurelius, den store romerske keiseren, sa: En manns liv er hva hans tanker gjør ut av det.

Ralph Waldo Emmerson sa dette: Man er det man tenker på hele dagen lang.

Buddha sa det på denne måten. Vi er formet av våre tanker, vi blir det vi tenker på. Når sinnet er rent vil glede komme som en skygge som aldri forsvinner.  

I 1910 publiserte Wallace D. Wattles boken The Science of Getting Rich som beskrev at det vi tenker på blir vår virkelighet, men det krever mye tankevirksomhet for at det skal bli virkelighet – materie.

Einsteins formel e = mc2 viser at energi kan bli materie. Vi er energi-vesener og våre tanker og følelser er energi. Jo mer energi du gir til det du ønsker skal skje i ditt liv jo fortere vil det skje.


HEMMELIGHETEN BAK SUKSESS

Andrew Carnegie (1835 – 1919) var en av verdens rikeste på sin tid og han forstod hemmeligheten bak suksess. Han engasjerte Napoleon Hill for å utforske dette ved å intervju suksessfulle mennesker. Hill brukte 20 år på dette og publisert sitt materiale i boken Think & Grow Rich i 1937. Andrew Carnegie fortalte Hill følgende før han begynte sitt arbeid:

La meg gjøre deg oppmerksom på en stor makt som er under din kontroll. En makt som er større enn fattigdom, større enn mangel på utdanning, større enn alt av frykt og overtro kombinert. Det er muligheten til å ta besittelse av dine tanker og lede dem til hvilket som helst mål du måtte ønske.

Her er en video med Napoleon Hill hvor han forteller mer om hva Andrew Carnegie delte med ham:

 

 

Napoleon Hills arbeid og bok har hjulpet millioner av mennesker til et bedre liv.

All informasjonen i denne artikkelen og mye, mye mer finner du i Hvordan Lykkes Programmet. Du kan  lese mer om dette programmet her.

programmet