Hva er intuisjon?

Hva er “den indre stemmen” som snakkker til oss?

Ny, banebrytende forskning gir svar.

 

Concept image of the six most common questions and answers on a signpost.

Mange mennesker som lykkes trekker frem intuisjonen som sentral for deres suksess. Men hva er egentlig intuisjon? Ordet kommer fra det latinske ordet intueri, «å vurdere», «å se inn i», «granske».  I følge Wikipedia er det en umiddelbar forståelse, innsikt eller fornemmelse av en sak eller situasjon, uten hjelp av refleksjon, erfaring eller resonnement. Det betraktes derfor som en form for indre erkjennelse.

Alle har mulighet til å lytte til den indre stemmen – den intuitive følelsen. Det er en del av å være menneske. Du trenger ikke spesielle synske evner, en guru, eller timevis med øvelse for lære å lytte til eller føle den. Det første skrittet er å bli bevisst på at du, som alle andre, har den.

brain

Vi har to hjernehalvdeler – den venster og høyre som hver har sine “spesialiteter”. Den venstre hjernehalvdelen er ansvarlig for rasjonell tenkning, analyse og logikk. Den tenker gjennom ting, tar beslutninger og beregner.

Sinnet er vanligvis fylt opp med mye “skravling” fra den venstre hjernehalvdelen. Når du tenker på dine gjøremål, arbeider deg gjennom utfordringer, utfører internett søk på jakt etter informasjon som kan hjelpe deg, eller gjenspiller samtaler du har hatt i fortiden tar venstre hjernehalvdel kommandoen. For mange er dette “den indre skravlingen” som pågår hele tiden fra morgen til kveld.

I 2012 publiserte magasinet Brain World en interessant artikkel om intuisjonen. Brain World ser på det siste innen forskning og vitenskap om hjernen og hvordan funnene kan påvirke menneskers helse, kultur, utdanning, globale spørsmål og mer.

De skriver:

Den høyre hjernehalvdelen er koblet til intuisjonen. Følelser, sansing, musikk, kunst og kreativ tanke er høyre hjernehalvdel opplevelser. Mange mennesker blir så vant til kun å fokusere på venstre hjernefunksjoner og glemmer dermed å gi den høyre hjernehalvdelen en sjanse til “å bli hørt”. Er du for opptatt til å ha litt kreativ moro? Setter du av tid til å lytte til musikk, sitte rolig og puste? Du kan oppleve mer av den høyre hjernehalvdelen når den venstre tar en pause. Meditasjon, mindfulness og yoga bidrar til å stilne sinnet slik at man får mer indre kontakt, men å stilne sinnet er kun en del av prosessen. Mange mennesker har en tendens til å avfeie intuitiv informasjon når den først gjlr seg til kjenne fordi det virker ute av synk med logikk.

 

 

Steve Jobs, Oprah Winfrey og Albert Einstein om «den indre stemmmen/følelsen».

 Tre av verdens mest suksessfulle mennesker på hvert sitt område er blant annet Steve Jobs, Oprah Winfrey og Albert Einstein.
De sier alle at intuisjonen er av sentral betydning for å lykkes.

Steve Jobs

Din tid er begrenset, så ikke kast bort ditt liv ved å leve andres liv. Ikke bli fanget av dogmer – som er å leve med resultatene fra andre menneskers tenkning.
Ikke la 
lyden av andres meninger overdøve din egen indre stemme. Og det viktigste av alt: Ha mot til å følge hjertet og intuisjonen. På en eller annen måte vet de hva du virkelig ønsker å bli. Alt annet er sekundært.
– Steve Jobs

Oprah Winfrey

Lær å stole på intuisjonen som vet hva som er best for deg. Det er av stor viktighet for varig suksess. Jeg har stolt på den stille hviskingen hele mitt liv. De gangene jeg har feilet er når jeg ikke har lyttet. Det er egentlig mer en følelse enn en stemme – en hviskende følese som pulserer like under overflaten av ditt vesen. Alle dyr har det. Vi er de eneste skapningene som benekter den og ignorere den.
– Oprah Winfrey

Albert Einstein

Det intuitive sinnet er en hellig gave og det rasjonelle sinnet en trofast tjener.
Vi har skapt et samfunn som ærer tjeneren og har glemt gaven.
– Albert Einstein

 

Einstein er også kjent for å ha sagt dette:
Det viktigste er intuisjonen. Intellektet er av liten betydning på veien til oppdagelser. Det kommer et sprang i bevissthet, kall det intuisjon eller hva du vil, og løsningen kommer til deg, og du vet ikke hvordan eller hvorfor.

Når Einstein sa at vi har glemt gaven – glemt “den indre stemmen” – hadde han helt rett. Det bekreftes av banebrytende, ny forskning fra forskningsselskapet HeartMath. De viser hvordan et sterk ego og et sterkt intellekt demper den indre stemmen eller den hviskende føelsen som Oprah Winfrey kaller intuisjonen. HeartMath viser at den intuitive følelsen egentlig kommer fra hjertet.

hjertet

 

Hjertet er mye mer enn en muskel som pumper blod. Det har intuitiv intelligens.

Mange har dessverre stengt ute de intuitive beskjedene som kommer fra hjertet. Vitenskapelige studier viser at hjertet fanger opp informasjon fra den eksterne miljøet før hjernen. Det registreres i hjertet først og deretter sender hjertet intuitive beskjeder til hjernen. Studier viser at et stort ego med en dominerende venstre hjernehalvdelen ikke lar den ikke høyre hjernehalvdel få stort nok “spillerom” til å dele de intuitive beskjedene hjertet sender oss hele tiden. Ergo går vi glipp av viktige beskjeder som vil kunne hjelpe oss i ulike situasjoner.

Er kvinner og menn like intuitive? 

Ja, i utgangspuntket er alle intuitive, men det er jo en kjensgjerning at kvinner er mer intuitive enn menn. “Kvinnelig intusjon” er et kjent begrep, men hva er grunnen til det?

Det viser seg at kvinner har en større hjernebjelke som forbinder høyre og venstre hjernehalvdel enn det menn har. Hjernebjelken består av en massiv plate av tverrgående nervefibre som på fagspråket kalles Corpus Callosum. Disse fibrene sørger for at impulser kan gå fra den ene hjernehalvdelen til den andre slik at de kan samarbeide.

brain

Siden denne hjernebjelken er større hos kvinner enn menn kan det tyde på at deres høyre hjernehalvdel får “større spillerom” slik at hjertets beskjeder blir hørt. Kvinner er med andre ord flinkere til å plukke opp disse intutive beskjedene.

HeartMaths forskning på hjertet og dens intutive intelligens er banebrytende. Denne videoen forklarer mer.

Les mer om hjertet og HeartMaths banebrytende forskning i boken Hva er grunnen til at noen lykkes…og andre ikke? KLIKK HER

 

 

 

 

 

Gå fra denne artikkelen om Intuisjon til Hjemsiden.